> Sản phẩm > MÀN CHIẾU PHIM 3D, FULL HD

CÔNG TY MÁY CHIẾU BẮC HÀ PHÂN PHỐI MÀN CHIẾU PHIM CHUYÊN DỤNG - CHIẾU PHIM 3D - HD - FULL HD TỶ LỆ 16:9

Các kích thước màn chiếu phim: Màn chiếu phim 80 inch, Màn chiếu phim 92 inch, Màn chiếu phim 96 inch, Màn chiếu phim 100 inch, Màn chiếu phim 106 inch, Màn chiếu phim 110 inch, Màn chiếu phim 120 inch, Màn chiếu phim 133 inch, Màn chiếu phim 137 inch, Màn chiếu phim 138 inch, Màn chiếu phim 150 inch, Màn chiếu phim 162 inch, Màn chiếu phim 163 inch, Màn chiếu phim 184 inch, Màn chiếu phim 200 inch